Η κληρονομιά δεν συνθηκολογείται, δεν γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης!

Η κληρονομιά δεν συνθηκολογείται, δεν γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης!

868 960 Γρηγοριάδης Καλλίστρατος - Δράση με γνώση

Στη Βεργίνα, το λίκνο της Μακεδονίας! Εδώ που το δέος μετατρέπεται σε ευθύνη, και η ιστορία «ζητάει» σεβασμό! Εδώ, η κληρονομιά δεν συνθηκολογείται, δεν γίνεται αντικείμενο διαπραγμάτευσης!